Aktualizováno

Informace k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“)

1.1.2021 nabyla účinnosti novela DŘ (zákon č. 283/2020 Sb.), která podstatným způsobem změnila některé aspekty správy daní. Mezi nejvýznamnější změny s dopady do správy úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (dále jen „úhrady“) patří následující:

1.podpora elektronizace
Zcela nově je v §72 DŘ definováno daňového tvrzení jako formulářové podání, které v případě, kdy poplatník nebo jeho zástupce má ze zákona zpřístupněnu datovou schránku nebo má povinnosti mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem, musí být učiněno pouze elektronicky, a to způsobem, který zaručuje ověření identity podatele.

Pokud tato vada podání nebude odstraněna ani na výzvu správce úhrad, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč, která však může být za zákonem stanovených podmínek zvýšena až na 50 000 Kč (§ 247a DŘ).

2.revize sankčního systému
V oblasti porušení povinností při správě úhrad dochází ke zvýšení minimální hranice pro vznik pokuty za opožděné tvrzení úhrady, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, a to z částky 200 Kč na 1 000 Kč (§ 250 – 251b DŘ).

Naposledy změněno čtvrtek, 14 prosinec 2023 11:33
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline