Aktualizováno

Trhací práce

Povolení trhací práce

Provádět trhací práce lze jen na základě rozhodnutí o povolení trhací práce, které vydává místně příslušný obvodní báňský úřad, nejde-li o trhací práce prováděné případech, kdy je to nutné k záchraně života nebo majetku a hrozí nebezpečí z prodlení dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o povolení trhací práce se podává místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu podle místa realizace trhací práce. Žádost o povolení trhací práce je vhodné, s ohledem na možnou složitost případu a dobu potřebnou pro vydání rozhodnutí, podat s dostatečným časovým předstihem před zahájením činnosti.

K žádosti o vydání rozhodnutí o povolení trhacích prací, která musí obsahovat obecné náležitostí stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se přikládá podle § 28 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb.:

  1. dokumentace trhacích prací s návrhem technických podmínek k bezpečnému provedení trhacích prací,
  2. návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů,
  3. seznam organizací a občanů, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být ohroženy použitím výbušnin.

Žádost o povolení trhacích prací lze podat např. elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na adrese https://verejnost.cbu.gov.cz/web/portal/-/formular-a06f04.

Hlášení o provedené trhací práci velkého rozsahu

 V souladu s ustanovením § 72 odst. 2 vyhlášky č. 72/1988 Sb. je technický vedoucí odstřelů povinen vyhotovit neprodleně o průběhu a výsledku každého odstřelu (trhací práce velkého rozsahu) zápis, v němž uvede zejména, zda nedošlo k selhávce, jaká bezpečnostní opatření jsou nutná pro další postup prací, a přehledný seznam případných škod. Zápis zašle místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

Zápis lze zaslat např. elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na adrese https://verejnost.cbus.gov.cz/web/portal/-/formular-a06f05.

 

 

Naposledy změněno úterý, 21 kvě 2024 11:43
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout