Informace k podzemním objektům

Příručka pro vlastníky podzemních objektů  (ke stažení ve formátu .pdf)Otázky a odpovědi 

 • Patří sídlištní kolektor mezi podzemní objekty. Když § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb. zmiňuje kolektory? V převážné míře „kolektory“ pro přívod tepla a vody na sídlištích nepatří do této kategorie, protože vznikly zahloubením betonových prefabrikátů mělce pod zem. V případně pochybností konzultujte s místně příslušným obvodním báňským úřadem.
 • Naše nemocnice má dva kryty CO. Jeden je vybudován pod objektem chirurgie jako poslední podzemní podlaží a druhý je v parku a byl vybudován za druhé světové války. Patří mezi podzemní objekty?
  Ani jeden z Vámi uváděných objektů nepatří mezi podzemní objekty. Prvý je stavební součástí objektu s kterým tvoří jednolitý celek. V druhém případě se jedná o objekt pod povrchem okolního terénu, ale nevznikl ražením v horninovém masívu ale vyhloubením z povrchu. Charakter podzemního objektu mají některé objekty vyražené ve skále v úbočí kopců v městské zástavbě.
 • Vztahuje se na štolu 400 m dlouhou, která je zazděná nebo má znepřístupněný vchod do podzemí a nikdo do ní nevstupuje ani náhodně zákon č. 61/1988 Sb. v § 37?
  Je-li trvale zlikvidována, cit. zákon se na něho nevztahuje.
 • Jaký je rozdíl mezi tunelem a štolou?
  Tunel je liniová stavba ražená v podzemí, jejíž průřez není nikde menší než 16 m2. Štola má průřez menší než 16 m2.
 • V katastru obce máme dva železniční tunely. Jeden je jednokolejný vybudovaný v roce 1886, ale v současné době nepoužívaný pro vlaky. Nedaleko od něj byl v roce 1938 vybudován nový dvoukolejný, který se používá dodnes. Má obec nějaké povinnosti?
  Na podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti se nevztahují § 37 zákona č. 61/1988 Sb. a vyhláška č. 49/2008 Sb. Je-li železniční nebo i silniční tunel ve správě Ministerstva dopravy, není považován za podzemní objekt ve smyslu uvedených předpisů, je-li v majetku obce, pak ano.
 • Na území obce se nacházejí pozůstatky podzemní těžby kaolinického písku z druhé poloviny 19.století (systém ručně ražených podzemních chodeb o celkové délce asi 3,5 km). V současné době se jedná o Chráněnou přírodní památku a zimoviště netopýrů. Vstup je uzamčen a neprovozují se zde žádné exkurze. Do podzemí vstupují jen osoby provádějící sčítání netopýrů. Patří tyto prostory mezi podzemní objekty vyjmenované zákonem č. 61/1988 Sb.?
  Rozhodujícím faktorem pro posouzení je, jestli se jedná o zpřístupněné staré důlní dílo nebo o neohlášené staré důlní dílo.
 • Týká se nás nějakým způsobem vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, když provozujeme a chceme zpřístupnit další části historické štoly?
  Zpřístupňování další části historického podzemí je činnost prováděná hornickým způsobem, která je dozorována obvodním báňským úřadem.
 • Je pěchotní srub z prvé republiky, který má ve skále vyhloubené spodní podlaží pod úrovní terénu podzemní objekt?
  Není. Do kategorie podzemních objektů patří např. dělostřelecká tvrz Bouda, Hanička, Dobrošov.
 • Jak se má postupovat v případech, když nejsou známé některé údaje požadované v příloze č. 1 vyhlášky č. 49/2008 Sb.?
  Tato skutečnost se uvede u příslušného požadovaného identifikačního údaje podzemního objektu v cit. příloze slovním vyjádřením „údaj není znám“.
Naposledy změněno pátek, 05 duben 2019 14:09
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout