Aktualizováno

Informace k podzemním objektům

Příručka pro vlastníky podzemních objektů  (ke stažení ve formátu .pdf)Otázky a odpovědi 

 • Patří sídlištní kolektor mezi podzemní objekty. Když § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb. zmiňuje kolektory? V převážné míře „kolektory“ pro přívod tepla a vody na sídlištích nepatří do této kategorie, protože vznikly zahloubením betonových prefabrikátů mělce pod zem. V případně pochybností konzultujte s místně příslušným obvodním báňským úřadem.
 • Naše nemocnice má dva kryty CO. Jeden je vybudován pod objektem chirurgie jako poslední podzemní podlaží a druhý je v parku a byl vybudován za druhé světové války. Patří mezi podzemní objekty?
  Ani jeden z Vámi uváděných objektů nepatří mezi podzemní objekty. Prvý je stavební součástí objektu s kterým tvoří jednolitý celek. V druhém případě se jedná o objekt pod povrchem okolního terénu, ale nevznikl ražením v horninovém masívu ale vyhloubením z povrchu. Charakter podzemního objektu mají některé objekty vyražené ve skále v úbočí kopců v městské zástavbě.
 • Vztahuje se na štolu 400 m dlouhou, která je zazděná nebo má znepřístupněný vchod do podzemí a nikdo do ní nevstupuje ani náhodně zákon č. 61/1988 Sb. v § 37?
  Je-li trvale zlikvidována, cit. zákon se na něho nevztahuje.
 • Jaký je rozdíl mezi tunelem a štolou?
  Tunel je liniová stavba ražená v podzemí, jejíž průřez není nikde menší než 16 m2. Štola má průřez menší než 16 m2.
 • V katastru obce máme dva železniční tunely. Jeden je jednokolejný vybudovaný v roce 1886, ale v současné době nepoužívaný pro vlaky. Nedaleko od něj byl v roce 1938 vybudován nový dvoukolejný, který se používá dodnes. Má obec nějaké povinnosti?
  Na podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti se nevztahují § 37 zákona č. 61/1988 Sb. a vyhláška č. 49/2008 Sb. Je-li železniční nebo i silniční tunel ve správě Ministerstva dopravy, není považován za podzemní objekt ve smyslu uvedených předpisů, je-li v majetku obce, pak ano.
 • Na území obce se nacházejí pozůstatky podzemní těžby kaolinického písku z druhé poloviny 19.století (systém ručně ražených podzemních chodeb o celkové délce asi 3,5 km). V současné době se jedná o Chráněnou přírodní památku a zimoviště netopýrů. Vstup je uzamčen a neprovozují se zde žádné exkurze. Do podzemí vstupují jen osoby provádějící sčítání netopýrů. Patří tyto prostory mezi podzemní objekty vyjmenované zákonem č. 61/1988 Sb.?
  Rozhodujícím faktorem pro posouzení je, jestli se jedná o zpřístupněné staré důlní dílo nebo o neohlášené staré důlní dílo.
 • Týká se nás nějakým způsobem vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, když provozujeme a chceme zpřístupnit další části historické štoly?
  Zpřístupňování další části historického podzemí je činnost prováděná hornickým způsobem, která je dozorována obvodním báňským úřadem.
 • Je pěchotní srub z prvé republiky, který má ve skále vyhloubené spodní podlaží pod úrovní terénu podzemní objekt?
  Není. Do kategorie podzemních objektů patří např. dělostřelecká tvrz Bouda, Hanička, Dobrošov.
 • Jak se má postupovat v případech, když nejsou známé některé údaje požadované v příloze č. 1 vyhlášky č. 49/2008 Sb.?
  Tato skutečnost se uvede u příslušného požadovaného identifikačního údaje podzemního objektu v cit. příloze slovním vyjádřením „údaj není znám“.
Naposledy změněno pátek, 05 duben 2019 14:09
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline