Stížnosti a petice

Dotčené osoby mají v souladu s právním řádem ČR právo obracet se na Český báňský úřad (ČBÚ) a obvodní báňské úřady (OBÚ) se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a podávat petice. Orgány SBS postupují při vyřizování stížností podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a při vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Interní pravidla pro vyřizování stížností a petic  vč. vyhodnocování jsou v souladu s uvedenými zákony stanovena Opatřením předsedy ČBÚ č. 8/2016.

Souhrnná informace o vyřizování stížností

věcně a místně příslušnými orgány SBS za uplynulých 10 let

 

Počet přijatých a řešených stížností

orgán SBS se sídlem                           

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

OBÚ v Brně

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Praze

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

OBÚ v Mostě

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

OBÚ v Ostravě

-

-

1

-

-

1

2

-

-

1

OBÚ v Plzni

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

OBÚ v Sokolově

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ v Praze

3 *)

1

-

1

-

-

1*)

-

-

1

Celkem SBS

6

3

1

2

0

2

5

0

1

2

Stížnost vyhodnocena jako:

                 

 

nedůvodná

6

3

1

1

 

1

4

 

1

2

částečně důvodná

-

-

-

-

 

1

1

 

-

-

důvodná

-

-

-

1

 

-

-

 

-

-

Počet případů, kdy stížnost upozorňovala na:

                 

 

nesprávný úřední postup

6

3

1

2

 

1

4

 

1

2

nevhodné chování úřední osoby

2

-

-

-

 

1

2

 

-

1

*)   Jednalo o stížnost na přešetření způsobu vyřízení stížnosti ze strany prvoinstančního OBÚ.

Za období 2014-2023 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné celkem 22 stížnosti
(dle §175 správního řádu), z toho 4 podání byly opakovanými stížnostmi, resp. stížnostmi na vyřízení jejich předchozí stížnosti. Stížnost ve 20 případech směřovala vůči nesprávnému úřednímu postupu a v 6 vůči nevhodnému chování úřední osoby. Celkem 1 stížnost (cca 4 %) byla vyhodnocena jako důvodná (nedodržení kontinuity stanovisek k umístění staveb v CHLÚ), 2 stížnosti (cca 9 %) byly vyhodnoceny jako částečně důvodné (nevypořádání se se všemi připomínkami v podnětu, provádění vrchního dozoru nad rámec zákonných oprávnění), zbylých 19 stížností (cca 87 %) bylo shledáno nedůvodnými.

Rozdělení počtu stížností podle předmětu namítaného správního řízení:

10 - povolování hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem;

6 -   kontrolní činnost (provádění vrchního dozoru) při ověřování plnění podmínek pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem;

   2 - stanovování dobývacího prostoru;

   1 - povolování umístění stavby v dobývacím prostoru;

   2  - vydávání stanovisek pro umístění stavby v CHLÚ;

   1  - řízení o přestupku.

 

Souhrnná informace o vyřizování petic

věcně a místně příslušnými orgány SBS za uplynulých 10 let

 

 

Počet peticí

orgán SBS se sídlem                          

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

OBÚ v Brně

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

OBÚ v Praze

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

OBÚ v Ostravě

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

OBÚ v Plzni

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

OBÚ v Sokolově

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ

-

-

1

-

-

2

-

-

1

-

Celkem SBS

2

0

1

2

1

4

0

1

3

0


Za období 2014-2023 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné celkem 14 petic. Petice vyjadřovaly nesouhlas s povolováním hornické činnosti (3x), s prováděním a intenzitou trhacích prací (4x), s vymezením dobývacího prostoru (2x), s činnostmi prováděnými v dobývacích prostorech (3x), s řešením majetkových vztahů mezi občany a těžební organizací (1x) a s prováděním průzkumných technických vrtů (1x).

/12.2.2024, IA/  

                                                                                                                                             

 

Naposledy změněno pondělí, 19 únor 2024 07:50
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout