Aktualizováno

Formuláře k úhradám

Formuláře ve věci úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů jsou vydané podle § 33s odst. 4 a podle § 33t odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 71 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, lze jejich podání učinit vyplněním interaktivních formulářů a jejich odesláním prostřednictvím webové aplikace – Informačního systému úhrad (ISÚ) - datovou zprávou ve formátu .xml.

 Stručný návod k podání přiznání úhrad prostřednictvím interaktivních formulářů 

Přehled FORMULÁŘŮ  
Přiznání k úhradě z DP

 

 

Seznam zkratek:

DP  -  dobývací prostor
VN - vydobyté nerost
HU - hnědé uhlí dobývané povrchově
UURZP - uhlí, uran, ropu a zemní plyn
OST - ostatní nerosty

 

Naposledy změněno čtvrtek, 14 prosinec 2023 13:13
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline