Informace ke zpracování Vašich osobních údajů

Správce osobních údajů

zastoupený

Český báňský úřad

 Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D.,
předsedou                             

Kontaktní údaje:

Český báňský úřad
Kozí 748/4
110 01 Praha 1 - Staré Město
elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
datová schránka: rn6aas6
email pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 221 775 311, fax 221 775 363

Kontakt na pověřence:

Ing. Adriána Malířová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 596 100 262

Informace o účelu zpracování, právním základu, kategorii příjemců a o době uložení, resp. lhůtě pro výmaz jsou uvedeny v Informaci ke zpracování osobních údajů.xls.

Ke zpracovávání osobních údajů se využívají informační systémy pro výkon personální/mzdové agendy, ekonomické agendy, správy úhrad a systém elektronické spisové služby. Do těchto informačních systémů mají přístup pouze pověření zaměstnanci ve vymezeném rozsahu uživatelských oprávnění. S ohledem na působnost, zejména zajištění archivnictví ve veřejném zájmu, není možné v informačních systémech aplikovat anonymizaci, pseudonymizaci či šifrování osobních údajů. V rámci úřední činnosti lze získávat a využívat osobní údaje zpracovávané v základních registrech a veřejných rejstřících, a to pouze na základě a v rozsahu zákonných zmocnění.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či k profilování subjektů údajů.

Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci a není záměr je předávat.

Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo lze uplatnit na základě žádosti o vydání potvrzení o zpracovávání osobních údajů nebo o přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů lze uplatnit na základě žádosti.

Právo požadovat výmaz osobních údajů ("právo být zapomenut")

Toto právo lze uplatnit na základě žádosti. V některých případech lze výmaz (likvidaci) osobních údajů provést až na základě skartačního řízení v souladu s archivním zákonem, resp. se Spisovým a skartačním řádem státní báňské správy.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

Omezení zpracování osobních údajů lze uplatnit na základě žádosti. Toto právo nelze uplatňovat v případě, že ke zpracování osobních údajů dochází na základě právního titulu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Toto právo nelze s ohledem na zákonnost zpracování a charakter zpracovávaných osobních údajů uplatňovat.

Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm e) GDPR /zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci/.

Poplatky

Informace, sdělení a úkony dle GDPR se poskytují a činí bezplatně.

Za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů, nebo za vyřízení zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti však může být uložen poplatek, který zohlední administrativní náklady. Použijí se sazby stanovené v sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací.

Žádosti k uplatňování práv, námitky proti zpracování osobních údajů případně jiná podání týkající se zpracování osobních údajů zasílejte písemně nebo elektronicky na adresy uvedené v kontaktních údajích.


Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Naposledy změněno čtvrtek, 14 březen 2024 13:54
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout