Aktualizováno

Legislativa v oblasti prekurzorů výbušnin

Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (dále jen nařízení 2019/1148)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN

a adaptačního zákona č. 225/2022 Sb. o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39421

upozorňujeme na některé zásadní změny  

  • prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti (dle článku 5 nařízení 2019/1148 a dle § 2 adaptačního zákona); přístup k prekurzorům výbušnin na základě tzv. registrace transakcí jako doposud již nebude možný
  • hospodářský subjekt je povinen poskytnout informace o souvisejících povinnostech v rámci dodavatelského řetězce (dle článku 7 nařízení 2019/1148 a dle § 3 adaptačního zákona)
  • hospodářský subjekt je povinen provést ověření při prodeji (dle článku 8 nařízení 2019/1148)
  • rozšiřuje se oproti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 seznam látek, které podléhají omezení (příloha I k nařízení 2019/1148)
  • rozšiřuje se oproti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 seznam látek, u nichž podezřelé transakce podléhají oznamování (příloha II nařízení 2019/1148)

Metodickou příručku obsahující doporučení k naplňování nařízení 2019/1148, vydanou formou sdělení Evropské komise 2020/C 210/01, lze nalézt zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=CS

Vaše případné dotazy ohledně legislativních změn směrujte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Naposledy změněno středa, 07 únor 2024 07:42
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline