Aktualizováno

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Název

Český báňský úřad 

 

podřízený orgán:

obvodní báňský úřad pro území ……... dle místní příslušnosti

Důvod a způsob založení

Český báňský úřad (ČBÚ) je ústředním orgánem státní správy dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy (SBS) a činnost obvodních báňských úřadů (OBÚ), a to na základě zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Působnost SBS, věcná příslušnost ČBÚ a OBÚ.

Organizační struktura

Organizační schéma státní báňské správy

Organizační struktura Českého báňského úřadu

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, která je totožná s adresou pro osobní návštěvu úřadovny či podatelny, úřední hodiny, telefonní čísla a identifikátor datové schránky jsou uvedeny na internetové stránce příslušného orgánu státní báňské správy:

Český báňský úřad a struktura ČBÚ

Obvodní báňský úřad v Brně

Obvodní báňský úřad v Hradci Králové

Obvodní báňský úřad v Mostě

Obvodní báňský úřad v Ostravě

Obvodní báňský úřad v Plzni

Obvodní báňský úřad v Praze

Obvodní báňský úřad v Sokolově

Elektronické adresy podatelen orgánů státní báňské správy a informace o jejich účelu

Internetové stránky státní báňské správy

Veřejný portál státní báňské správy (AIS SBS)  - komentář a formuláře.

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu a požadované symboly (variabilní, konstantní či specifický) jsou osobě určeny a sděleny dle konkrétního účelu platby (dodavatelsko-odběratelský vztah, poplatek za úkon ve správním řízení, za poskytnutí informací aj.).

Informace k platbám úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů.

IČO

00025844

Plátce daně z přidané hodnoty

nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

Dokumenty (rozpočet)

Český báňský úřad je správcem kapitoly 348 státního rozpočtu -podrobné informace k příjmům a výdajům jsou dostupné na portále Ministerstva financí.

Žádosti o informace

Postup při poskytování informací

Informace poskytnuté na žádost

Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnosti, podněty nebo jiné dožádání lze podat anebo obdržet rozhodnutí na místně a věcně příslušném orgánu státní báňské správy způsobem, který je uveden v tzv. popisu úkonů. Popisy úkonů orgánů státní báňské správy jsou dostupné na Portále veřejné správy Ministerstva vnitra.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy -  zákony zakládající věcnou a místní působnost orgánů státní báňské správy.  

Vydané právní předpisy v působnosti Českého báňského úřadu.

Stejnopisy předpisů jsou dostupné na portále Ministerstva vnitra

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad SBS za poskytování informací

Rozhodnutí o výši úhrad vydaná Českým báňským úřadem podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti

Licenční smlouvy

-

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o činnosti orgánů státní báňské správy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 20 červenec 2023 10:17
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline