Aktualizováno

Energetické úspory v administrativní budově ČBÚ

EU fodny

 1. Název projektu:

Energetické úspory v administrativní budově ČBÚ, Kozí 4, Praha, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008261

 1. Operační program:

Operační program Životní prostředí

 1. Specifický cíl:
  • Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 1. Žadatel: Český báňský úřad
 2. Předmět projektu:

V souladu s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne
25. října 2012 o energetické účinnosti schválila vláda České republiky rozsah plánovaných energeticky úsporných opatření realizovaných ústředními institucemi v budovách jimi vlastněných a užívaných, a to v letech 2016–2020, s cílem dosáhnout potřebných úspor energie.

V souladu s usnesením vlády řeší projekt energeticky úsporná opatření na budově Českého báňského úřadu v Kozí ulici v Praze.

Vzhledem k tomu, že budova je v památkové rezervaci, všechna opatření jsou navržena tak, aby nedošlo ke znehodnocení kulturního dědictví a objekt dále sloužil svému účelu.

Realizací navržených opatření dojde k úspoře 25,2 % spotřeby energie, což představuje
669 GJ za rok, a ke snížení emisí CO2 o 37,15 t/rok.

 1. Cíle projektu:

Cílem projektu je dosažení úspory energie a emisí CO2 na budově Českého báňského úřadu, Kozí 4, Praha 1.

Plnění výše uvedeného cíle bude dosaženo:

 1. kompletní výměnou výplňových konstrukcí (oken) v objektu,
 2. seřízením otopné soustavy po výměně oken,
 3. zavedením energetického managementu

Navržená opatření k úsporám energie navazují na již provedené aktivity v minulosti:
na kompletní rekonstrukci otopné soustavy, při níž došlo k výměně rozvodů a otopných těles. Do otopné soustavy byl implementován také systém IRC pro kontrolu nastavení teplot v jednotlivých místnostech.

Realizací energeticky úsporných opatření na budově Českého báňského úřadu tak dojde
k naplnění usnesení vlády o energetických úsporách na vládních budovách v souladu
s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti.

 1. Klíčové aktivity:

V rámci projektu Energetické úspory v administrativní budově ČBÚ, Kozí 4, Praha budou
na budově Českého báňského úřadu realizovány následující aktivity:


Klíčová aktivita 1 – byl vybrán dodavatel na zpracování projektové dokumentace
pro paspartizaci a výměnu oken.  Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele nových oken, jakož i jejich výměnu v budově Českého báňského úřadu.

Klíčová aktivita 2 - dojde k realizaci vlastních energeticky úsporných opatření: k výměně oken, k vyvážení otopné soustavy po výměně oken a k zavedení energetického managementu

Klíčová aktivita 3 - součástí realizace projektu bude i řízení projektu.  V rámci řízení projektu proběhne povinná publicita projektu dle podmínek OPŽP.

 1. Cílové skupiny projektu:

Vlastníci veřejných budov

Vlastníkem budovy, na které budou probíhat opatření vedoucí k energetickým úsporám je Česká republika. Budova slouží jako sídlo Českého báňského úřadu, který byl zřízen zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako ústřední orgán státní správy České republiky.

Budovu využívají zaměstnanci Českého báňského úřadu, kteří díky provedeným opatřením budou pracovat v příznivějších mikroklimatických podmínkách.

 1. Náklady projektu:

Celkové náklady projektu: 20 503 545 Kč (z toho podíl EU 7 276 614 Kč, podíl z programu Nová zelená úsporám 8 186 191 Kč, vlastní zdroje žadatele 5 040 740 Kč).

 1. Realizace projektu:

Datum zahájení projektu: 1.8.2019

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout