Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009149

EU fodny

 1. Název projektu:

Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009149

 1. Operační program:

Operační program Životní prostředí

 1. Specifický cíl:
  • Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 1. Žadatel: Český báňský úřad
 2. Předmět projektu:

V souladu s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne
25. října 2012 o energetické účinnosti schválila vláda České republiky rozsah plánovaných energeticky úsporných opatření realizovaných ústředními institucemi v budovách jimi vlastněných a užívaných, a to v letech 2016–2020, s cílem dosáhnout potřebných úspor energie.

Budova Obvodního báňského úřadu v Plzni sice nespadá do vyjmenovaných budov, nicméně se jedná o budovu ve vlastnictví ústřední instituce, která chce realizovat úsporné opatření.

Realizací navržených opatření dojde k úspoře energie o 352,8 GJ/rok, jedná se o snížení
53 % z konečné spotřeby energie ve výchozím stavu. Úsporou energie dojde ke snížení emisí CO2 o 69,98 tun/rok.

 1. Cíle projektu:

Cílem projektu je provedení energeticky úsporných opatření na administrativní budově s cílem snížit spotřebu energie. Ta po provedení úsporných zařízení bude snížena o 53 %.
Se zavedením daných opatření dojde také ke snížení emisí CO2.

Plnění výše uvedeného cíle bude dosaženo:

 1. Rekonstrukce obvodového pláště
 2. Částečná výměna otvorových výplní - oken
 3. Výměna otopné soustavy
 4. Instalace nuceného větrání se ZZT
 5. Regulace zavedení systému MaR

Realizací energeticky úsporných opatření na budově Obvodního báňského úřadu v Plzni tak dojde k naplnění Usnesení vlády o energetických úsporách na vládních budovách v souladu
s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti.

 1. Klíčové aktivity:

V rámci projektu Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň budou na budově obvodního báňského úřadu realizovány následující aktivity:

Klíčová aktivita 1 – budou provedena výběrová řízení na autorský dozor, technický dozor, BOZP a realizaci energeticky úsporných opatření.

Klíčová aktivita 2 - Dojde k realizaci vlastních energeticky úsporných opatření: k zateplení obvodového pláště budovy, k výměně otopné soustavy, k instalaci nuceného větrání
a k instalaci MaR. Po realizaci projektu bude zaveden energetický management.

Klíčová aktivita 3 - Součástí realizace projektu bude i řízení projektu.  V rámci řízení projektu proběhne povinná publicita projektu dle podmínek OPŽP.

 1. Cílové skupiny projektu

Vlastníci veřejných budov

Vlastníkem budovy, na které budou probíhat opatření vedoucí k energetickým úsporám, je Česká republika. Budova slouží jako sídlo Obvodního báňského úřadu v Plzni, jehož zaměstnanci budou díky provedeným opatřením pracovat v příznivějších mikroklimatických podmínkách.

 

 1. Náklady projektu

Celkové náklady projektu: 33 517 938 Kč (z toho podíl EU 4 301 964 Kč, podíl z programu Nová zelená úsporám 4 839 709 Kč, vlastní zdroje žadatele 24 376 265 Kč)

 1. Realizace projektu

Datum zahájení projektu: 17. 10. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

 

Naposledy změněno úterý, 12 listopad 2019 13:33
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout