Aktualizováno

Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009149

EU fodny

 1. Název projektu:

Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009149

 1. Operační program:

Operační program Životní prostředí

 1. Specifický cíl:
  • Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 1. Žadatel: Český báňský úřad
 2. Předmět projektu:

V souladu s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne
25. října 2012 o energetické účinnosti schválila vláda České republiky rozsah plánovaných energeticky úsporných opatření realizovaných ústředními institucemi v budovách jimi vlastněných a užívaných, a to v letech 2016–2020, s cílem dosáhnout potřebných úspor energie.

Budova Obvodního báňského úřadu v Plzni sice nespadá do vyjmenovaných budov, nicméně se jedná o budovu ve vlastnictví ústřední instituce, která chce realizovat úsporné opatření.

Realizací navržených opatření dojde k úspoře energie o 352,8 GJ/rok, jedná se o snížení
53 % z konečné spotřeby energie ve výchozím stavu. Úsporou energie dojde ke snížení emisí CO2 o 69,98 tun/rok.

 1. Cíle projektu:

Cílem projektu je provedení energeticky úsporných opatření na administrativní budově s cílem snížit spotřebu energie. Ta po provedení úsporných zařízení bude snížena o 53 %.
Se zavedením daných opatření dojde také ke snížení emisí CO2.

Plnění výše uvedeného cíle bude dosaženo:

 1. Rekonstrukce obvodového pláště
 2. Částečná výměna otvorových výplní - oken
 3. Výměna otopné soustavy
 4. Instalace nuceného větrání se ZZT
 5. Regulace zavedení systému MaR

Realizací energeticky úsporných opatření na budově Obvodního báňského úřadu v Plzni tak dojde k naplnění Usnesení vlády o energetických úsporách na vládních budovách v souladu
s článkem 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012
o energetické účinnosti.

 1. Klíčové aktivity:

V rámci projektu Energetické úspory na budově OBÚ, Plzeň budou na budově obvodního báňského úřadu realizovány následující aktivity:

Klíčová aktivita 1 – budou provedena výběrová řízení na autorský dozor, technický dozor, BOZP a realizaci energeticky úsporných opatření.

Klíčová aktivita 2 - Dojde k realizaci vlastních energeticky úsporných opatření: k zateplení obvodového pláště budovy, k výměně otopné soustavy, k instalaci nuceného větrání
a k instalaci MaR. Po realizaci projektu bude zaveden energetický management.

Klíčová aktivita 3 - Součástí realizace projektu bude i řízení projektu.  V rámci řízení projektu proběhne povinná publicita projektu dle podmínek OPŽP.

 1. Cílové skupiny projektu

Vlastníci veřejných budov

Vlastníkem budovy, na které budou probíhat opatření vedoucí k energetickým úsporám, je Česká republika. Budova slouží jako sídlo Obvodního báňského úřadu v Plzni, jehož zaměstnanci budou díky provedeným opatřením pracovat v příznivějších mikroklimatických podmínkách.

 

 1. Náklady projektu

Celkové náklady projektu: 33 517 938 Kč (z toho podíl EU 4 301 964 Kč, podíl z programu Nová zelená úsporám 4 839 709 Kč, vlastní zdroje žadatele 24 376 265 Kč)

 1. Realizace projektu

Datum zahájení projektu: 17. 10. 2019

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

 

Naposledy změněno úterý, 12 listopad 2019 13:33
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline