Aktualizováno
úterý, 13 listopad 2018 08:38

Upozornění k případnému vystoupení Spojeného království V. Británie a S. Irska z Evropské unie

Napsal(a)

berxitSpojené království V. Británie a S. Irska oznámilo dne 29. března 2017 svůj zájem vystoupit z Evropské unie podle čl. 50 Smlouvy o Evropské unii. Nedojde-li k uzavření dohod mezi tímto státem a Evropskou unií o vzájemném uznávání nebo nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s tímto státem o prodloužení dvouleté doby pro jeho vystoupení z Evropské unie od oznámení záměru, přestanou být veškeré primární i sekundární předpisy Evropské unie od půlnoci z 29. na 30. března 2019 středoevropského času pro tento stát závazné. Na právní jednání mj. s výbušninami a na vztahy vůči/se společnostmi usazenými ve Spojeném království V. Británie a S. Irska se bez výjimek uplatní povinnosti platné pro právní jednání a vztahy se třetí zemí.

V praxi to může znamenat zejména následující:

-      povolení k předávání výbušnin z území Spojeného království V. Británie a S. Irska na území České republiky, stejně jako obdobná povolení k přemisťování výbušnin mj. z území České republiky na území Spojeného království V. Británie a S. Irska, přestanou okamžikem jeho vystoupení z Evropské unie platit. Přemisťování výbušnin na/z území tohoto státu bude od toho okamžiku podléhat povolením vývozu/dovozu mj. podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;

-      oznámený subjekt č. 0519, Health and Safety Executive, Health and Safety Laboratory, Harpur Hill, SK17 9JN Buxton, přestane být okamžikem vystoupení Spojeného království V. Británie a S. Irska z Evropské unie oznámeným subjektem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU, a jelikož nebude sám ani jeho dříve oznamující orgán vázán povinnostmi podle zmíněné směrnice, veškeré jím vydané certifikáty ES/EU přezkoušení typu a navazující certifikáty o shodě týmž okamžikem ztratí platnost, nebudou-li práva a povinnosti z nich vyplývající smluvně převedeny na jiný oznámený subjekt;

-      dosavadní distributoři výbušnin majících původ ve Spojeném království V. Británie a S. Irska se okamžikem jeho vystoupení z Evropské unie stanou dovozci se všemi povinnostmi s tím souvisejícími (zejména pak podle § 8 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů);

-      trojmístné kódy přidělené místům výroby výbušnin tamním Health and Safety Executive se okamžikem vystoupení Spojeného království V. Británie a S. Irska z Evropské unie stanou bezpředmětnými a před dovozem výbušnin z jeho území bude zapotřebí disponovat trojmístným kódem místa výroby přiděleným orgánem členského státu Evropské unie podle místa dovozu;

-      výbušniny určené subjektu ve Spojeném království V. Británie a S. Irska nebude zapotřebí okamžikem jeho vystoupení z Evropské unie opatřovat označením pro účely sledovatelnosti podle § 6 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 10 nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny, pakliže tento stát bude mít zachovány jakési požadavky na sledovatelnost výbušnin.

Český báňský úřad proto podnikatelům působícím v oboru výbušnin doporučuje sledovat situaci okolo vyjednávání o dvoustranných dohodách mezi Spojeným království V. Británie a S. Irska a Evropskou unií o vzájemném uznávání nebo o rozhodnutí Evropské rady o prodloužení dvouleté doby pro jeho vystoupení z Evropské unie od oznámení záměru, a v opačném případě činit v předstihu úkony směřující k přizpůsobení se novým podmínkám ode dne 30. března 2019.

Více informací o průběhu vyjednávání mezi Spojeným království V. Británie a S. Irska a Evropskou unií lze nalézt např. na oficiálních webových stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en.

Číst 2050 krát
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout