Aktualizováno
neděle, 02 červenec 2023 13:46

Nová právní úprava zákona, která přináší optimalizaci struktury státní báňské správy a snížení administrativní zátěže podnikatelům

Napsal(a)

 

 

Ve Sbírce zákonů byl dne 23. června 2023 pod číslem 179/2023 Sb. zveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů. Změna zákona přináší optimalizaci struktury státní báňské správy a snížení administrativní zátěže podnikatelům v oblasti nakládání s výbušninami.

 

Optimalizace struktury státní báňské správy:

Změnou zákona v oblasti působnosti státní báňské správy dochází ke sloučení obvodních báňských úřadů se sídlem v Liberci a Hradci Králové. Příčinou provedené změny je ukončení těžby uranových rud a postupná likvidace dolů v kraji Vysočina. Tím obvodní báňský úřadu se sídlem v Liberci přichází o část speciální působnosti.

V této souvislosti prostřednictvím odkazu Upozornění na novelu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších přepisů. (cbusbs.cz) podrobněji informujeme:

  • o úředních hodinách podatelny v Liberci, která bude fungovat po dobu přechodného období,
  • kontaktních údajích na obvodní báňský úřad s novou působností pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, se sídlem v Hradci Králové.

Snížení administrativní zátěže podnikatelům

Změna zákona přináší v oblasti nakládání s výbušninami další změny:

  • Subjekty disponující povolením vývozu a dovozu výbušnin již nebudou po skončení kalendářního pololetí povinny oznamovat Českému báňskému úřadu transakce s výbušninami uskutečněné v předcházejícím kalendářním pololetí; s ohledem na přechodné ustanovení k danému zákonu bude posledním oznámením oznámení (podané ve lhůtě
    do 30. ledna 2024) za druhé kalendářní pololetí roku 2023. Český báňský úřad totiž bude kontrolovat plnění podmínek vydaných povolení vývozu a dovozu výbušnin zejména s využitím údajů z podaných celních prohlášení od celních úřadů.
  • Zákon mění periodu pro oznamování transakcí uskutečněných v rámci vydaných povolení nabývání, předávání a tranzitu výbušnin z pololetní na roční (s lhůtou podání 30 dnů
    po skončení kalendářního roku). V té souvislosti není nutné Českému báňskému úřadu v průběhu července 2023 oznamovat transakce uskutečněné za první kalendářní povolení roku 2023, postačí oznámení podat až v průběhu ledna 2024 za celý kalendářní rok 2023. Český báňský úřad samozřejmě nebude odmítat oznámení za první kalendářní pololetí 2023 a druhé kalendářní pololetí 2023 podaná samostatně.
  • Zákon rovněž zefektivňuje řízení o vydání povoleních vývozu a dovozu výbušnin. Zkracuje se lhůta pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů státní správy a zpravodajských služeb na 20 dnů a současně se zavádí režim „tichých souhlasů“, tj. neuplatní-li dotčený orgán státní správy nebo zpravodajská služba své stanovisko, platí, že s požadovaným vývozem nebo dovozem výbušnin souhlasí.
Číst 940 krát Naposledy změněno neděle, 02 červenec 2023 13:59
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline