Aktualizováno
čtvrtek, 22 červen 2023 06:46

Dvě stěžejní témata Hornického kongresu 2023

Napsal(a)

Hornický kongres 2023 v Kutné Hoře s podtitulem Nerostné suroviny ve 21. století (vize a skutečnost) proběhl ve dnech 15. a 16. června 2023 pod záštitou prof. Ing. Hany Staňkové, Ph.D., děkanky Hornicko-geologické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ing. Martina Štemberky, Ph.D., předsedy Českého báňského úřadu.

tk2023 6 1

Obrázek 1 Pohled do kongresového sálu Galerie Středočeského kraje.

V rámci kongresu byly vyhlášeny a předány ceny soutěže Zlatý Permon. Tato prestižní cena byla již před 20 lety zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti v hornictví.

Cenu za bezpečnost v hornictví převzali z rukou předsedy ČBÚ, předsedy OS PHGN a předsedy OS Stavba ČR vrcholoví manažeři vítězných společností:

  • Velkolom čertovy schody, a.s.
  • EUROVIA Kamenolomy, a.s.
  • Sev.en Inntech a.s.

 tk2023 6 2

Obrázek 2 Ing. Martin Štemberka, Ph.D., blahopřeje Ing. Igorovi Novákovi z Velkolomu Čertovy schody, a.s. k vítězství v 1. kategorii soutěže v bezpečnosti v hornictví „Zlatý Permon“.

tk2023 6 3

Obrázek 3 Ing. Michael Junge, ředitel společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., s cenou "Zlatý Permon"
společně se zřizovateli ceny. Zleva Ing. Pavel Zítko, předseda OS STAVBA, pan Rostislav Palička, předseda OS PHGN
a Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda ČBÚ.

tk2023 6 4

Obrázek 4 Za Sev.en Inntech, a.s., člen skupiny Sev.en, Ing. Pavel Kounovský, Ph.D., přebírá skulpturu Zlatého Permona
z rukou Ing. Martina Štemberky, Ph.D.

Pracovní část kongresu byla rozčleněna do čtyř sekcí:

  • ochrana a využití nerostného bohatství,
  • udržitelný rozvoj v hornictví,
  • zlepšování pracovního prostředí v hornictví při nakládání s výbušninami a souvisejících oblastech,
  • věda, výzkum, inovace a vzdělávání v hornictví.

tk2023 6 5

Obrázek 5 Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu při úvodním projevu, který se zabýval aktuálními otázkami českého hornictví.

Předseda Českého báňského úřadu v úvodu nastínil, že zásadními výzvami, které české hornictví v nejbližší budoucnosti čekají bude zdárný průběh útlumu uhelného hornictví a pomoc při dosažení shody celé společnosti na tom, že využívání vlastních strategických a stavebních surovin a s ním spojené negativní dopady jsou nezbytnou cenou za konkurenceschopnost země.

Při hledání optimální cesty k využívání domácích surovin je pak nutné neustále hledat odpověď na tři otázky co vytěžit, jak vytěžit a kam je dodat.

  • Co znamená rozhodovat jaké nerostné suroviny a v jakém množství těžit na základě analýzy jejich domácí spotřeby.
  • Jak znamená rozhodnutí, jakou technologií úpravy či zušlechtění nerostnou surovinu v požadovaném množství a s minimálními dopady na životní prostředí vyrobit.
  • Kam dodat znamená zjistit, kde je místo spotřeby nerostných surovin a jakými cestami je tam dopravit, s důrazem na nejmenší zátěž životnímu prostředí.

 

Číst 1033 krát Naposledy změněno pátek, 23 červen 2023 10:45
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline