Aktualizováno
pátek, 10 červen 2022 09:19

Český báňský úřad v Praze rozhodl o odvolání proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh k těžbě štěrkopísků

Napsal(a)

Český báňský úřad jako odvolací správní orgán dne 10. června 2022 v souladu se zákonem rozhodl o odvolání proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh k těžbě štěrkopísků a zahájil doručování rozhodnutí o odvolání účastníkům řízení. 

Při rozhodování o odvolání 30 odvolatelů musel Český báňský úřad respektovat závazný právní názor uvedený v rozsudku Krajského soudu v Brně (č. j. 31 A 112/2020-404), kterým bylo zrušeno předchozí rozhodnutí Českého báňského úřadu v předmětné věci. Po důkladném vyhodnocení shromážděných odborných podkladů rozhodnutí, zejména závazných stanovisek dotčených orgánů a několika znaleckých posudků, dospěl Český báňský úřad k závěru, že v odvolacím řízení nebyl dán objektivní a zákonný důvod ke zrušení odvoláními napadeného rozhodnutí.

mapka

Český báňský úřad z uvedených důvodů rozhodl v několika výrocích tak, že:

  1. Rozhodnutí obvodního báňského úřadu doplnil o jednu podmínku, která zní: „Hornická činnost dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebude prováděna v území koridoru územní rezervy pro průplavní spojení D-O-L vymezeném v účinné územně plánovací dokumentaci“.

(ke změně napadeného rozhodnutí došlo na základě žádosti Českého báňského úřadu o doplnění závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje)

  1. Odvolání 12 odvolatelů zamítl a napadené rozhodnutí obvodního báňského úřadu ve zbytku potvrdil.

(důvodem zamítnutí odvolání ostatních odvolatelů, které se převážně týkalo ovlivnění kvality a množství vod vodního zdroje Bzenec-komplex změnou rozhodnutí o využití území k těžbě štěrkopísků byla skutečnost, že Český báňský úřad vycházel ze znaleckých posouzení a posouzení odborné otázky dotčenými orgány státní správy)

  1. Odvolání 18 odvolatelů jako nepřípustná zamítl.

(v návaznosti na soudem zdůrazněné nenaplnění zákonných podmínek pro účastenství v řízení, zejména nedodržení zákonné lhůty pro přihlášení se do řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí)

Rozhodnutí o odvolání doručované veřejnou vyhláškou je v plném znění dostupné na odkazu Úřední deska - Aktuální (cbusbs.cz)).

Číst 1251 krát Naposledy změněno pátek, 10 červen 2022 11:08
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline