pátek, 10 červen 2022 09:19

Český báňský úřad v Praze rozhodl o odvolání proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh k těžbě štěrkopísků

Napsal(a)

Český báňský úřad jako odvolací správní orgán dne 10. června 2022 v souladu se zákonem rozhodl o odvolání proti rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh k těžbě štěrkopísků a zahájil doručování rozhodnutí o odvolání účastníkům řízení. 

Při rozhodování o odvolání 30 odvolatelů musel Český báňský úřad respektovat závazný právní názor uvedený v rozsudku Krajského soudu v Brně (č. j. 31 A 112/2020-404), kterým bylo zrušeno předchozí rozhodnutí Českého báňského úřadu v předmětné věci. Po důkladném vyhodnocení shromážděných odborných podkladů rozhodnutí, zejména závazných stanovisek dotčených orgánů a několika znaleckých posudků, dospěl Český báňský úřad k závěru, že v odvolacím řízení nebyl dán objektivní a zákonný důvod ke zrušení odvoláními napadeného rozhodnutí.

mapka

Český báňský úřad z uvedených důvodů rozhodl v několika výrocích tak, že:

  1. Rozhodnutí obvodního báňského úřadu doplnil o jednu podmínku, která zní: „Hornická činnost dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebude prováděna v území koridoru územní rezervy pro průplavní spojení D-O-L vymezeném v účinné územně plánovací dokumentaci“.

(ke změně napadeného rozhodnutí došlo na základě žádosti Českého báňského úřadu o doplnění závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje)

  1. Odvolání 12 odvolatelů zamítl a napadené rozhodnutí obvodního báňského úřadu ve zbytku potvrdil.

(důvodem zamítnutí odvolání ostatních odvolatelů, které se převážně týkalo ovlivnění kvality a množství vod vodního zdroje Bzenec-komplex změnou rozhodnutí o využití území k těžbě štěrkopísků byla skutečnost, že Český báňský úřad vycházel ze znaleckých posouzení a posouzení odborné otázky dotčenými orgány státní správy)

  1. Odvolání 18 odvolatelů jako nepřípustná zamítl.

(v návaznosti na soudem zdůrazněné nenaplnění zákonných podmínek pro účastenství v řízení, zejména nedodržení zákonné lhůty pro přihlášení se do řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí)

Rozhodnutí o odvolání doručované veřejnou vyhláškou je v plném znění dostupné na odkazu Úřední deska - Aktuální (cbusbs.cz)).

Číst 1321 krát Naposledy změněno pátek, 10 červen 2022 11:08
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout