Aktualizováno
středa, 25 kvě 2022 09:16

Co přináší nová vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních provozovaných v hornictví a při nakládání s výbušninami?

Napsal(a)

Sbirka zakonu

Ve Sbírce zákonů byla dne 25. května 2022 zveřejněna vyhláška Českého báňského úřadu č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami a o změně některých právních předpisů.

 

Přínosy nové vyhlášky spočívají v tom, že:

 1. Nahrazuje požadavky stávajících vyhlášek
 • č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních,
 • č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem,
 • č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
 • č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

 

 1. Upravuje
 • požadavky na odbornou způsobilost osob k řízení a vykonávání činností na elektrických zařízeních,
 • požadavky na práci na (vyhrazeném) elektrickém zařízení a jeho obsluhu z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (práce na vyhrazeném elektrickém zařízení bez napětí, v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím a pod napětím – příkaz B) a dále, že stanovuje požadavky na vyhrazená elektrická zařízení před jejich uvedením do provozu a při jejich provozování (montáž, opravy, revize, zkoušky, kontroly …),
 • povinností organizace při zajišťování odborné způsobilosti osob k činnostem na elektrických zařízeních, jako jsou požadavky na zkušební komise, obsah zkoušek, obsah dokladu o odborné způsobilosti apod.
 1. Zjednodušuje činnost na elektrických zařízeních, mj. tím, že požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních stanovuje v jediné komplexní vyhlášce.

 

S novou vyhláškou souvisí další změny

Ve sbírce zákonů byla dne 25. května 2022 zveřejněna vyhláška Českého báňského úřadu č. 124/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami, která mění další báňské vyhlášky:

 • č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stěžejní změny báňských vyhlášek spočívají v tom, že:

 1. Sjednocují terminologii
 • u vymezených osob zajišťujících činnosti na elektrotechnických zařízeních (vedoucí elektrotechnik),
 • s jinými předchozími vyhláškami.
 1. Stanovují požadavky
 • na složení ovzduší v podzemí, zejména nové s EU jednotné limity oxidu uhelnatého CO, oxidu uhličitého CO2, sirovodíku H2S a oxidů dusíku NOX ode dne účinnosti vyhlášky a následně ode dne 22. srpna 2023,
 • na obsluhu zařízení.
 1. Upravují nároky na inspekční službu (vyhláška č. 26/1989 Sb.).

 

Číst 1084 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline