neděle, 27 prosinec 2020 10:07

KOMENTÁŘ K NOVELE VYHLÁŠKY č. 298/2005 Sb.

Napsal(a)

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 549/2020, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis upravuje podmínky pro získání odborné způsobilosti regulovaných činností závodního, bezpečnostního technika (dále jen „BT“) a technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl (dále jen „technický dozor“).

Poněvadž se u odborné způsobilosti závodní a BT a u odborné způsobilosti technický dozor jedná o rozdílné změny, je nutno se věnovat každé z nich samostatně.

  1. ZÁVODNÍ A BT

U odborné způsobilosti závodní a BT došlo ke změně těmto odbornostem společných teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy, uvedených v bodě  4 přílohy č. 1 vyhlášky č. 298/2005 Sb. Novelou byly sloučeny znalosti v oblastech, které musel žadatel o tyto odborné způsobilosti splňovat podle původní právní úpravy, do písmene a), cit.: „hornictví nebo dobývání ložisek nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství nebo ražení podzemních děl nebo studijního předmětu podobného obsahu“. Touto úpravou se, zjednodušeně řečeno, nově umožňuje, aby uchazeč o tyto odbornosti naplnil jen jednu z těchto podmínek.

Pro úplnost je však nutno dodat, že zůstaly beze změny ostatní podmínky uvedené v bodě 4 přílohy č. 1 týkající se oblastí znalostí uchazeče, a to:

  • geologie,
  • geodézie nebo důlní měřictví,
  • strojírenství nebo strojní zařízení nebo studijní předmět podobného obsahu,
  • trhací práce,
  • bezpečnostní předpisy.

Nová úprava umožňuje, aby o tyto odbornosti požádal například i absolvent vysoké školy ve studijním programu v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavební konstrukce nebo na přípravu a realizaci staveb nebo obdobné vysokoškolské vzdělání; musí však splňovat požadavky stanovené bodem 4 přílohy č. 1 novely. Naopak, za obdobný obsah předmětů uvedených pod písmenem a) nelze považovat například odbornou kvalifikaci elektrotechnickou či strojní.

  1. TECHNICKÝ DOZOR

Novela rozděluje požadavky pro odbornou způsobilost technický dozor stanovené v § 2 odst. 1 písm. k) do dvou odstavců (odstavec 1 a odstavec 2), čímž se upravují možnosti jejího získání.

a) První možností (odstavec 1) je splňovat dosavadní požadavky stanovené vyhláškou č. 298/2005 Sb. před její změnou, tedy fakt, že má žadatel odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň šest měsíců. I v tomto případě došlo ke sloučení podmínek pro znalosti oblastí žadatele v úplně stejném znění a se stejným důsledkem, jako tomu je u odborné způsobilosti závodního a BT.

Zachovány zůstaly ostatní oblasti, které musí žadatel splňovat, a to:

  • strojírenství nebo strojní zařízení,
  • trhací práce,
  • bezpečnostní předpisy.

b) Další alternativou (odstavec 2) pro získání odborné způsobilosti technický dozor je, aby žadatel splňoval nově formulovanou podmínku, a sice, cit.: „odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v technických oborech a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky“. Tady žádné další požadované oblasti znalostí stanoveny nejsou, a to ani v příloze č. 1 vyhlášky č. 298/2005 Sb. To tedy znamená, že u žadatele bez „hornického vzdělání“ jsou oblasti znalostí nahrazeny délkou praxe prodlouženou o dva a půl roku oproti původnímu znění, kterou musí absolvovat na příslušném pracovišti. Pokud je v tomto ustanovení zmíněn termín „technický obor“, který musí žadatel absolvovat pro získání této odborné způsobilosti, pak je tím myšlen jakýkoliv technický obor, tentokrát například i elektrotechnika anebo strojírenství.

Číst 5382 krát Naposledy změněno pátek, 17 září 2021 14:46
Uložit
Uživatelské preference týkající se souborů cookie
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítnout
Technické
Technické cookies jsou soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a poskytování základních funkcí, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webu. Nejsou používány pro sběr osobních údajů uživatelů.
Technické
Souhlasím
Odmítnout