Aktualizováno

Informace o možnostech studia ve studijním programu Těžba nerostných surovin

Orgány státní báňské správy jsou často dotazovány těžebními organizacemi i fyzickými osobami na možnost získat nezbytnou kvalifikaci pro výkon odborných povolání v oblasti hornictví.

Těžba nerostných surovin jakožto tradiční obor lidské činnosti je z hlediska národohospodářského základním předpokladem pro zásobování trhu stavebními hmotami, kovovými materiály i energetickými surovinami. Bez přísunu těchto komodit by - při současném stavu poznání a společenského rozvoje- byla dříve či později ekonomika každé vyspělé země zásadně ohrožena.

Dobývání nerostných surovin, má-li být prováděno odborně a bezpečně, vyžaduje získání příslušné kvalifikace. Dobré vzdělání je jednou z podmínek úspěšného uplatnění jedince v moderní společnosti, a to nejen v podmínkách České republiky, ale i v globálním měřítku; to platí zejména pro  odborné vzdělání v technických a přírodovědných oborech.

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko - geologická fakulta, Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti v této souvislosti nabízí absolventům středních škol studium programu

Těžba nerostných surovin v prezenční a kombinované formě

 (tj. bakalářské a navazující studium).

Absolventi tohoto studijního programu splňují kvalifikační požadavky pro výkon povolání podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace:

Web.: https://www.hgf.vsb.cz/542/cs/studium/

Přihláška: https://prihlaska.vsb.cz/uchazec

Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. (vedoucí katedry), tel. 597 323 097, 739 212 980,

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

* * *

Především pro absolventy nehornických technických oborů je určena nabídka rekvalifikačního studia studijního programu

Těžba nerostných surovin se zaměřením

 a/ na lomové dobývání uhelných (neuhelných) ložisek

b/ na hlubinné dobývání ložisek.

Toto rekvalifikační studium je pojato jako třísemestrální s předpokládaným zahájením studia od září 2021. Absolventi tohoto rekvalifikačního studia splňují kvalifikační požadavky pro výkon povolání podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace:

Web.: https://www.hgf.vsb.cz/542/cs/studium/rekvalifikacni/

Kontaktní osoba: prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc., tel. 597 323 150, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naposledy změněno pondělí, 24 kvě 2021 07:11
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline